Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniu mammograficznym i jego uzupełnieniach – USG i MRI


Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniu mammograficznym i jego uzupełnieniach – USG i MRI

Badanie mammograficzne jest jednym z najważniejszych narzędzi w diagnostyce raka piersi. Jest to nieinwazyjna metoda badania, która polega na wykonaniu zdjęć rentgenowskich piersi. Badanie to pozwala na wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, co z kolei zwiększa szanse na skuteczne leczenie i wyleczenie. Jednak samo badanie mammograficzne nie zawsze jest wystarczające, dlatego istnieją także uzupełnienia, takie jak USG i MRI.

BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Badanie mammograficzne jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną w celu wykrywania raka piersi. Polega ono na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich piersi w różnych płaszczyznach. Wykorzystuje się przy tym specjalistyczny aparat, który niewielką ilość promieniowania rentgenowskiego przechodzi przez tkankę piersi, tworząc obraz na kliszy lub w cyfrowym systemie obrazowania.

Badanie mammograficzne jest polecane przede wszystkim dla kobiet po 40. roku życia, jednak niektóre grupy ryzyka, takie jak kobiety z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi, powinny rozpocząć badania wcześniej. Badanie jest przeprowadzane w specjalistycznych ośrodkach i wykonywane przez doświadczonych radiologów.

Badanie mammograficzne pozwala na wczesne wykrywanie guzków, zwłaszcza tych, które nie są jeszcze wyczuwalne w badaniu palpacyjnym. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpoczęcie leczenia i zwiększenie szansy na wyleczenie. Dodatkowo, badanie to może również pomóc w diagnostyce innych chorób piersi, takich jak torbiele czy guzy łagodne.

BADANIE USG

Badanie USG piersi jest uzupełnieniem badania mammograficznego. Jest to metoda, która polega na wykorzystaniu fal dźwiękowych do otrzymania obrazu wnętrza piersi. Badanie to jest bezbolesne i nieinwazyjne. Wykorzystuje się do niego specjalny aparat, który przesuwa się po powierzchni piersi, wysyłając fale dźwiękowe, a następnie odbierając ich odbicia i tworząc na ich podstawie obraz.

Badanie USG jest polecane przede wszystkim w przypadku kobiet młodszych, u których piersi są bardziej gęste, co może utrudnić wykrycie guzków na badaniu mammograficznym. Ponadto, jest to również przydatne badanie w przypadku kobiet w ciąży oraz po menopauzie.

Badanie USG pozwala na dokładniejszą ocenę zmian wykrytych na mammografii, zwłaszcza jeśli są one niejednoznaczne. Umożliwia również ocenę guzków w kierunku złośliwości oraz planowanie ewentualnej biopsji.

BADANIE MRI

Badanie MRI (magnetyczno-rezonansowe) piersi jest kolejnym uzupełnieniem badania mammograficznego. Jest to metoda obrazowania wykorzystująca pole magnetyczne i fale radiowe, pozwalająca na uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów tkanki piersiowej. Badanie to polega na umieszczeniu pacjentki w tunelu, w którym generowane jest pole magnetyczne, a następnie wykonywane są serie zdjęć.

Badanie MRI jest najbardziej precyzyjną metodą obrazowania piersi, co pozwala na wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Jest ono często wykorzystywane w diagnostyce u kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi, a także po wczesnym wykryciu zmian nowotworowych w celu określenia rozległości i lokalizacji guza.

Podsumowując, badanie mammograficzne jest podstawową metodą diagnostyczną w wykrywaniu raka piersi. Jednakże, w niektórych przypadkach może być ono niewystarczające, dlatego istnieją także uzupełnienia, takie jak badanie USG i MRI. Dzięki nim możliwe jest bardziej precyzyjne rozpoznanie i skuteczne leczenie. Wszystkie te badania są powszechnie dostępne w specjalistycznych ośrodkach diagnostycznych, a ich przeprowadzenie powinno być regularnie monitorowane, szczególnie u kobiet w grupach ryzyka.