Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – jakie poprawki zostały uwzględnione przez senatorów?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – jakie poprawki zostały uwzględnione przez senatorów?

Senatorowie przegłosowali nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, uwzględniając szereg poprawek mających na celu podniesienie standardów i warunków pracy dla tych zawodów. Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone przez senacką komisję:

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Nowelizacja ustawy przewiduje znaczne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Od teraz minimalne wynagrodzenie ma wynosić nie mniej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To oznacza, że pielęgniarki i położne będą miały zagwarantowane zarobki na poziomie zbliżonym do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Zwiększenie liczby godzin praktyki dla pielęgniarek

Senatorowie postanowili zwiększyć liczbę godzin praktyki dla przyszłych pielęgniarek. Dotychczas wymagane było odbycie 960 godzin praktyk w trakcie studiów. Teraz ta liczba zostanie podniesiona do 1200 godzin. Ma to na celu lepsze przygotowanie pielęgniarek do pracy w praktyce i bardziej efektywne zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wprowadzenie obowiązku stałego doskonalenia zawodowego

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek stałego doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek i położnych. Senacka komisja zaangażowała się w uregulowanie tej kwestii, aby zapewnić ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Oznacza to, że pielęgniarki i położne będą musiały regularnie uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami medycyny i pielęgniarstwa.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej jest krokiem w stronę poprawy warunków i standardów pracy dla tych zawodów. Uwzględnione poprawki mają na celu podniesienie wynagrodzeń, zwiększenie liczby godzin praktyki i wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego. To ważny przełom dla pielęgniarek i położnych, którzy odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Dzięki nowym przepisom będą miały lepsze warunki pracy i większe szanse na rozwój zawodowy.