Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

uniform, healt care, doctor, health, hospital, medical care, medicine, ambulance, stethoscope, medical records, white coat

Przez ponad 10 lat istnienia Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd) stało się prestiżową organizacją, jednoczącą ponad 1000 specjalistów, którym bliskie jest podejście psychodynamiczne w psychoterapii. Istotnym przejawem funkcjonowania Towarzystwa jest działalność dydaktyczna.

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest bardzo ważną częścią składową, mającego związki z PTTPd Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (https://ptppd.pl/), w którym działają Maciej Wacholec i Janusz Kitrasiewicz, dwaj krakowscy naukowcy, z których inicjatywy narodziło się Towarzystwo. Od 2015 roku działa w nim Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd. Została powołana na wniosek członków PTTPd, którzy z racji pracy zawodowej lub naukowej zainteresowani byli jej powstaniem.

Cele sekcji

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTTPd ma na celu przede wszystkim podejmowanie takich działań, które służą rozwojowi psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży. Wśród celów znajdziemy też propagowanie i wspieranie działań, które mają służyć rozwojowi psychodynamicznej psychoterapii okołoporodowej.

Sekcja ma też działać na rzecz zwiększania kompetencji psychoterapeutów w zakresie rozwoju człowieka, chociażby poprzez poznawanie narzędzi, technik i zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTTPd ma za zadanie propagować wiedzę o tym, jakie możliwości daje stosowanie psychoterapii psychodynamicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży, pochodzących z różnych środowisk. Te działania mają w założeniu być skierowane do przedstawicieli takich zawodów jak nauczyciel, wychowawca, lekarz, pracownik socjalny, kurator. Oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Istnienie Sekcji ma również na celu zintegrowanie środowiska psychoterapeutów, którzy na co dzień specjalizują się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ill Problems Doctor Therapy Psychologist

Działania

PTTPd powyższe cele realizuje na wiele sposobów. Najpopularniejszymi z nich są seminaria oraz wykłady, których zapowiedzi można znaleźć na stronie internetowej w dziale ”Aktualności” oraz w podsekcji ”Wydarzenia”, w której znajdują się wyłącznie te związane z Sekcją Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTTPd.

Ponadto Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTTPd (https://ptppd.pl/)dość regularnie organizuje warsztaty, szkolenia oraz treningi. Inicjowane są przez nią także badania naukowe oraz superwizje i konferencje naukowe, na których swoją wiedzą dzielą się z uczestnikami najwybitniejsi specjaliści z dziedziny psychoterapii psychodynamicznej.