Antyfibrotyczne leki – co warto wiedzieć?

Antyfibrotyczne leki – co to takiego?

Antyfibrotyczne leki to grupa leków, które są stosowane w celu leczenia chorób, w których dochodzi do nadmiernego odkładania się blizn w tkankach. Najczęściej są to choroby płuc, takie jak m.in.: włóknienie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza, zapalenie oskrzeli czy mukowiscydoza.

Leki antyfibrotyczne mają na celu hamowanie procesu fibrozy, czyli powstawania tkanki łącznej. Dzięki temu, leki te wpływają na poprawę funkcjonowania narządu, w którym się choroba rozwinęła.

Rodzaje antyfibrotycznych leków

Obecnie na rynku dostępne są dwa leki antyfibrotyczne: pirfenidon i nintedanib. Pierwszy z nich jest stosowany w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz sarkoidozy, natomiast drugi jest przepisywany pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc.

Pirfenidon, oprócz hamowania procesu fibrozy, wpływa na zahamowanie produkcji cytokin prozapalnych, które wywołują reakcję zapalną. Dzięki temu, pirfenidon pomaga zwalczać przyczyny choroby oraz poprawia funkcjonowanie płuc.

Nintedanib natomiast, wpływa na proces angiogenezy – czyli tworzenia nowych naczyń krwionośnych. W wyniku tego, nie tylko hamuje powstawanie blizn, ale również przyczynia się do poprawy dotlenienia tkanki płucnej.

Skutki uboczne stosowania antyfibrotycznych leków

Jak każdy lek, antyfibrotyczne leki również mają swoje skutki uboczne. Najczęstszymi z nich są: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna oraz zmęczenie. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić poważniejsze zaburzenia funkcjonowania wątroby czy serca.

Warto zatem przed rozpoczęciem terapii antyfibrotycznymi lekami, omówić z lekarzem potencjalne skutki uboczne i wskazania do stosowania. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza oraz regularne kontrole okresowe, aby monitorować skuteczność terapii oraz skutki uboczne.

Podsumowanie

Antyfibrotyczne leki stanowią skuteczne leki w leczeniu chorób, w których dochodzi do nadmiernego odkładania się blizn w tkankach, a w szczególności chorób płuc. Leki te mają na celu hamowanie procesu fibrozy, co wpływa na poprawę funkcjonowania narządu, w którym się choroba rozwinęła.

Na rynku dostępne są dwa antyfibrotyczne leki: pirfenidon i nintedanib. Przed rozpoczęciem terapii należy omówić z lekarzem potencjalne skutki uboczne i wskazania do stosowania. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza oraz regularne kontrole okresowe, aby monitorować skuteczność terapii oraz skutki uboczne.